Crowdfunding deportivo
Síguenos

Escola Pau Vila CEIP España

L’escola municipal Pau Vila va ser creada per l’Ajuntament de Barcelona a l’any 1980. La ubicació de l’escola a peu de la muntanya de Montjuïc, ens ofereix un entorn natural amb recursos educatius privilegiats.

Rep el seu nom en record al geògraf i pedagog PAU VILA i DINARÉS.

Vinculada, en els seus inicis, en la innovació pedagògica lligada al constructivisme ha anat mantenint la inquietud de vincular l’escola amb el mon real.

L’edifici s’ha anat remodelant en funció de les necessitats educatives del moment. En una primera fase va acollir durant dos cursos l’institut de la XXvena Olimpíada en el procés del canvi de l’antiga Educació Bàsica a l’ESO.

L’Ajuntament va remodelar, durant el curs 2000-01, gran part dels espais d’infantil i primària de l’escola Pau Vila, per incorporar en el mateix edifici, l’escola Bressol Municipal Bellmunt (0-3 anys).

Una segona remodelació, va permetre actualitzar instal·lacions (gimnàs i menjador). Espais lluminosos i amplis que s’han anat adequant per obrir les aules a diferents espais d’aprenentatge.

Una de les primeres escoles amb tenir mediateca, actualment, segueix potenciant entre l’alumnat la recerca i el tractament de la informació com una eina de coneixement.

Actualment som una escola familiar d’una sola linea que acull alumnes de 3 a 12 anys provinents dels barris de Font de la Guatlla, La Marina, El Polvorí

Disposem d’un equip docent estable de 15 educadores i educadors (especialistes d’educació infantil, primària, música, anglès i educació especial) que organitza i gestiona l’àmbit d’ensenyament-aprenentatge, amb el suport de l’equip d’administració i serveis (mainadera, secretària i conserge).

Ens proposem afavorir l’aprenentatge de coneixement (saber) i d’habilitats d’aprenentatge (saber fer) amb recursos didàctics diversos i actuals.

Aportem activitats d’aprenentatge complementàries dins i fora de l’escola: sortides culturals, mediateca-biblioteca, piscina, ….

Potenciem actituds i comportaments respectuosos (saber estar) vers el medi on vivim i les persones amb qui convivim: atenció a la diversitat, acció tutorial, delegats/des i assemblees de classe, ….

Facilitem la col·laboració de mares i pares en la gestió dels recursos que disposem i en l’organització d’activitats per a les famílies: en les reunions del Consell Escolar i les seves comissions (convivència, econòmica i de migdia) i en les reunions de la Junta de l’Associació de mares i pares i representants de cada classe.


Proyectos publicados: 1
Proyectos Logrados: 1
Total recaudado: 350 €